Formulier retourneren

Lees eerst onze algemene voorwaarden

Vul onderstaande pagina in en mail deze of stuur ons een email met alle retour informatie en uw contact informatie. 

Modelformulier voor ontbinding / herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.
 
 
 
Aan:

Semmelink koffie thee schenkerij VOF
Markt 29
7241AA Lochem
0573-253150
administratie @ semmelink.nl 
 
 
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van
de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 
 
 
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 
 
 
Naam/Namen consument(en)
 
 
 
Adres consument(en)

Betaald bedrag en betaalmethode


 
 
Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]
 
 
 
Datum
 
 
 
 
 
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Speciaal voor u bestelde producten zijn niet te retourneren. Speciaal voor u gemalen koffie is niet te retourneren. Verpakkingen thee zijn niet te retourneren. Verpakkingen koffie zijn alleen ongeopend, in een onbeschadigde verpakking, en binnen 7 dagen te retourneren. Alle andere producten zijn alleen ongeopend, in een onbeschadigde verpakking en ongebruikt te retourneren binnen de daarvoor gestelde termijn.